Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 3, 2022

Det här avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy, där du kan bli Diplomerad Social Media Manager.
I avsnittet pratar Alexandra om, och ger tips på, hur du kan bli mer tidseffektiv när du jobbar med sociala medier.