Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Mar 14, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra allt om hur det gick till under Sociala medier-dagarna SAMT att hon bjussar på alla siffror därifrån.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacademy.se