Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Mar 7, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du kan tänka och vad du ska ta fram kring dina personas.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacademy.se