Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jan 24, 2023

I det här avsnittet delar Alexandra med sig av sina siffror och take aways från 2022 och berättar även hur hon ska jobba vidare under 2023.
Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacaddemy.se