Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jan 10, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du kommer igång och gör en inventering kring företagets sociala medier. Detta i ett steg att lyckas med era sociala medier 2023. Avsnittet inspirerat, och sponsrat, av Alexandras webbutbildning Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Om du vill sätta upp dig på väntelistan, vilket inte är bindande på något sätt, för att få information om när Social Media Academy 2.0 öppnar, så gå in och gör det på alexandrabylund.se/waitlist