Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 29, 2022

I det här avsnittet jämför Alexandra influencers arbete i sociala medier med företag. Varför är influencers ofta bättre på sociala medier? Lyssna så får du svaret!
Avsnitttet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — där du kan bli Diplomerad Social Media manager.