Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 1, 2022

I det här avsnittet pratar Alexandra och hennes kollega Sanna om hur Sociala medier-dagarna gick i siffror. Hur många var det egentligen som anmälde sig? Hur många unika? Uppnåddes förväntningarna? Sanna och Alexandra berättar allt!
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy.