Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Mar 15, 2022

I den här podden får du tips på hur du kan genomföra en workshop med målet att skapa bättre innehåll i dina sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av Alexandras bok "Så lyckas du i sociala medier" som finns att köpa här.