Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jan 18, 2022

I det här avsnittet delar Alexandra med sig av en trendspaning om sociala medier 2022. Vill du se videoföreläsningen som Alexandra pratar om kan du göra det på här.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy, där vi utbildar och diplomerar Social Media Managers.