Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Dec 7, 2021

I det här avsnittet träffar Alexandra Maria Lennberth som är livsstilsinfluencer och jobbar med Instagram som huvudsakliga plattform. Maria berättar om sina knep för att lyckas samt om hur hon tänker för att undvika Jante.

Detta avsnitt är sponsrat av Social Media Academy, en webbutbildning för dig som vill bli diplomerad social media manager.