Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Sep 17, 2019

I det här avsnittet pratar Alexandra om hur hon jobbar när hon coachar kring Instagram, och du får med dig en massa insikter så att du direkt kan börja titta på ditt eget konto, och lyfta det! God lyssning!

Alexandra Bylund driver till vardags Sociala Medier-byrån Mama Said i Malmö