Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 21, 2023

Det här är del 2 av summeringen av Alexandras masterclass: Väx på Instagram.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy Kickstart. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. 

Vi startar 16 januari! Häng gärna med! Du kan läsa mer och boka din plats här!

För att gå gratislektionen där du får lära dig att skapa personas — klicka här.