Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 14, 2023

Det här avsnittet är inspirerat av Alexandras masterclass: "Väx på Instagram" I den här första delen (av 3) berättar hon om hur du ska kommunicera för att lyckas på Instagram.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy KICKSTART. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Kickstart-varianten är en intensiv-variant som innebär att du blir Diplomerad Social media manager på bara en månad.  Läs mer på alexandrabylund.se/kickstart