Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 30, 2023

I det här avsnittet ger Alexandra dig sina tips för hur du borde jobba för att lyckas på Instagram idag.

Avsnittet är sponsrat av Social media Content planner — en webbutbildning för dig som kan grunderna i sociala medier, men som tycker det kan vara svårt att veta vad du ska lägga upp och hur du ska organisera dina inlägg. Social media Content planner riktar sig till dig som vill bli mer effektiv, skapa bättre content och bli mer konsekvent med vad du postar.