Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 23, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra om innehållsteman och hur du, genom att jobba med det, kan lyckas i sociala medier.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacaddemy.se