Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 7, 2019

I det här avsnittet pratar Alexandra om den fjärde största sociala kanalen — nämligen Linkedin, denna spännande plattform som fortfarande känns ganska outforskad för många. Hon ringer även upp Linda Björck, från Smartbizz.se, som är en av Sveriges 12 LinkedIn-experter för att få riktigt värdefulla LinkedIn-tips.

Sponsorer:

  • Edument - det kunskapsbaserade företaget inom IT
  • Cabonline - Nordens största taxinätverk - Taxi Kurir, Taxi Skåne och Sverige Taxi


Avsnittet hittar du i din podcastapp, eller på Alexandrabylund.se/socialamedierpodden