Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jun 14, 2022

I det här avsnittet träffar Alexandra entreprenören Maria Lennberth. Maria har pluggat Social Media Academy och Social Media Frilans Academy och är nu i full gång med att starta sin business som frilansande sociala medier-konsult. Hon berättar om sin resa samt ger värdefulla tips för dig som är nyfiken på det jobbet.Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy Summercamp!