Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 12, 2021

I det här avsnittet intervjuar Alexandra Mira, som jobbar som frilans inom marknadsföring och sociala medier. Mira berättar om alla ups and downs och inspirerar garanterat dig som är nyfiken på branschen, eller som redan själv jobbar som frilans.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Business Academy.