Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jul 21, 2021

Temaavsnitt: Frilansande sociala medier-konsult

Hur mycket kan du ta betalt per timme? Hur räknar man på priset egentligen? Ja det finns inget exakt svar på detta men i det här avsnittet resonerar Alexandra kring det här med betalning, vilket förhoppningsvis kommer vägleda dig så att du vet hur du ska göra.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Business Academy — en utbildning för dig som vill lyckas som frilansande sociala medier-konsult.