Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jul 19, 2021

Temaavsnitt: Frilansande sociala medier-konsult

Hur skaffar du kunder när du ska jobba som frilansande sociala medier-konsult. I det här avsnittet ger Alexandra dig några tips kring hur du kan jobba för att lyckas med ditt sälj.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Business Academy — en utbildning för dig som vill lyckas som frilansande sociala medier-konsult.